Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Normatief- heropvoedende strategie

De normatief-heropvoedende strategie, overigens een term met een besmet verleden, doet een beroep op het - al dan niet met dwang - veranderen van bestaande normen. Omdat de waarde veiligheid is en de norm dat, in relatie tot veiligheid, bepaald gedrag niet meer kán, kan deze strategie niet tot uitwassen leiden.

Een aantal activiteiten:
- De leerkrachten van groepen 1-3 stellen voor hun leerlingen een aantal regels vast, terwijl de leerlingen van groepen 4-8 basisonderwijs en klassen 1-3 voortgezet onderwijs met elkaar een aantal regels afspreken, welke regels kunnen worden opgevat als nieuwe normen. Mogelijke regels en pictogrammen voor leerlingen van groepen 1-3 staan op de homepage van www.pesten.net. Wanneer men het logo van de Fiep Westendorp Foundation (FWF) aanklikt, komt men op een nieuwe pagina met daarop een groot aantal onderwerpen om met deze regels te werken. Onder 100 (basisonderwijs) en 200 (voortgezet onderwijs) treft men de methode aan van het door leerlingen met elkaar maken van regel. voorbeelden van regels zijn te vinden onder nummer 047: Regels van leerlingen van de Prinses julianaschol in Rotterdam-Noord;
- Leerlingen die deze door leerkrachten of met elkaar afgesproken regels blijven overtreden krijgen hulp (059). Deze concreet geformuleerde hulp is aan alle schoolgeleldingen ter goedkeuring voorgelegd, door hen aanvaard, als beleid vastgesteld, waarna het wordt uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd. Een van de onderdelen van deze hulp is: verplichte deelname aan een sova-training(060).
- De leerkrachten stellen met elkaar een gedragscode vast over hun omgang met leerlingen, met elkaar en met de ouders (160).
- Ouders die hun kinderen bij school aanmelden wordt het beleid op het gebied van pesten en later op het gebied van psychosociale veiligheid ter ondertekening voorgelegd.
- De school sluit een contract met de ouders over hun verantwoordelijkheden en die van de school (061).

Onder deze knop zijn alle activiteiten opgenomen die verband houden met het veranderen van bestaande omgangsnormen en -vormen.

 

059 Hulp aan de pester
060 Sovatraining voor pesters
061 Contract school en ouders
100 Brochure Normen en waarden, een concrete aanpak
160 Adviezen voor de verbetering van de relaties tussen ouders en school 
200 Brochure Normen en waarden, een concrete aanpak

 

 

 
© 2018 Bob van der Meer