Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Wils- of streefcomponent

Er wordt een beroep gedaan op de conatieve (wils- of streef-) component wanneer men zich voorneemt iets te doen (positief) of iets te laten (negatief).
Een positieve formulering is dan: we geven aan elkaar veiligheid, een belangrijke waarde. Immers, volgens de behoeftetheorie van Maslov is de behoefte aan veiligheid de tweede behoefte van ieder mens en ieder kind. De eerste behoefte is fysiologisch van aard: warmte, eten, drinken. Als daaraan is voldaan, wordt de tweede behoefte: de behoefte aan veiligheid, belangrijk.
En een negatieve formulering is dan: we pesten niet (meer). Wanneer deze norm is geleerd, kunnen nieuwe normen worden aangepakt, bij de gelijkblijvende waarde veiligheid.                                        

Een aantal activiteiten:
- Leerkrachten maken kennis met de theorie van Piaget over de relatie tussen regels en moreel gedrag (084).
- Leerkrachten maken voor leerlingen van groepen 1-3 regels, die de leerlingen ondertekenen, waarna de regels in de klas worden opgehangen (094).
- Leerlingen van groepen 4-8 basisonderwijs (100) en klassen 1-3 voortgezet onderwijs (200) maken individueel regels, uit welke regels de leerkracht/mentor er een aantal selecteert, een aantal eigen regels aan toevoegt, waarna de uiteindelijke regels door de leerlingen worden ondertekend, in het basisonderwijs in het lokaal worden opgehangen en in het voortgezet onderwijs in de agenda's van de leerlingen en/of in het klassenboek worden opgeborgen.
- Leerlingen spreken met elkaar af elkaar te (mogen/moeten) corrigeren wanneer een klasgenoot de regels blijft overtreden. Tevens spreken ze met elkaar af dat je dan niet klikt.
- Een beleid op het gebied van pesten (036, 037) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan alle schoolgeledingen, waarna het, eenmaal aanvaard, wordt uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd.               

Bovengenoemde aanpak staat beschreven in de brochure 'Normen en waarden, een concrete aanpak'  (100), welke brochure kan worden uitgeprint en slechts voor de leerkrachten/docenten van de eigen school mag worden gekopieerd.

Onder deze knop is, naast bovengenoemde brochure, informatie te vinden over de noodzaak en het nut van regels en toepassingen van de methodiek.

036 Beleidsplan aanpak pesten basisonderwijs
037 Beleidsplan aanpak pesten voortgezet onderwijs
047 Regels leerlingen Prinses Julianaschool
061 Contract school en ouders
084 Piaget's theorie over moreel gedrag
094 Regels leerlingen groepen 1-3
100 Brochure Normen en waarden, een concrete aanpak
158 Regels brugklasleerlingen

 
© 2018 Bob van der Meer