Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Emotioneel- affectieve component

De emotioneel-affectieve component is de belangrijkste component van een attitude. Wanneer aan deze component geen aandacht wordt besteed, hoeft men weinig effect te verwachten.

Een aantal activiteiten:
- Leerlingen, leerkrachten en ouders verdiepen zich in het onderwerp door interviews (067, 070, 075) en frequent asked questions over pesten te lezen.
- Leerkrachten lezen de leerlingen voor uit boeken over anders zijn, vriendjes/vriendinnetjes maken, verhuizen, buitensluiten en pesten (029) en laten deze activiteit  - al dan niet - volgen door een kringgesprek.
- Leerlingen kijken met gerichte opdrachten naar videobanden over pesten.
- Leerlingen ervaren aan den lijve wat het is om buitengesloten te worden, door onder andere deel te nemen aan een gedeelte van een les Lichamelijke Opvoeding (026) of aan het rollenspel Carmen als zondebok (057).
- Leerkrachten en ouders worden, door middel van workshops voor leerkrachten (058) en lezingen voor ouders 095, 101), op de hoogte gesteld van de gevolgen van pesten voor slachtoffers.
- Leerkrachten en ouders lezen de toespraak voor de leden van de onderwijsspecialisten van het Vlaamse Parlement in Brussel, getiteld 'De gevolgen van pesten' (063).
- Leerlingen, leerkrachten en ouders lezen brieven van (ex)-slachtoffers en/of hun ouders (038, 052, 053, 054, 055).
- Leerlingen, leerkrachten en ouders nemen deel aan een toneelvoorstelling over pesten.
- Leerlingen die blijven pesten krijgen (alternatieve) straffen (030), die een beroep doen op (het vergroten van) hun empathisch vermogen.
- Leerlingen die blijven pesten krijgen een sociale vaardighedencursus aangeboden om op een normale manier met leeftijdgenoten om te gaan (060).

Onder deze knop zijn alle instrumenten te vinden die gericht zijn op het vergroten van het empathisch (invoelend) vermogen van alle bij het probleem betrokken partijen.

026 Een gedeelte van een les LO
029 Leesboeken over pesten
030 Straffenoverzicht
038 Gevolgen voor slachtoffers
048 Oudervragenlijst
052 Dagboek van een zondebok
053 Een meisje van dertien
054 Een vrouw van twintig
055 Een moeder over haar zoon
057 Rollenspel Carmen als zon¬debok
058 Workshops en lezingen
063 De gevolgen van pesten (toespraak Vlaams Parlement)
067 Pesten in cyberspace
070 Je kind wordt gepest
075 Hatemails, sms-terreur, schelden via messenger
095 Convocatietekst lezing ouders basisonderwijs
101 Convocatietekst lezing ouders voortgezet onderwijs
060 Sovatraining voor pesters
096 CD-Rom Sociogrammethode
097 Brochure Sociogrammethode, adviezen voor afname en bege-leiding
098 CD-Rom Signaleringsinstrument risicoleerlingen
099 Brochure Signaleringsinstrument risicoleerlingen, ach-tergronden en verantwoording


 

 
© 2018 Bob van der Meer