Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Machts- of dwangstrategie

De machts- of dwangstrategie wordt toegepast wanneer men zich niet houdt aan de - met elkaar - afgesproken regels. Dit kunnen schoolleiding, leerlingen, leerkrachten, maar ook ouders, zijn.

Een aantal activiteiten:
- De school heeft, op grond van een checklist (016), beleid (036, 037, 155) geformuleerd, het beleidsplan ter goedkeuring aan alle schoolgeledingen aangeboden, waarna het is aanvaard. Het beleid wordt uitgevoerd en eens per jaar geëvalueerd.
- In dit beleidsplan zijn activiteiten naar alle bij het probleem betrokken partijen (pester, slachtoffer, zwijgende middengroep, ouder en school) opgenomen, waaronder (alternatieve) straffen (030) voor overtreders.
- De school formuleert het beloon- en strafsysteem van de school en legt dit vast.
- Ouders die hun kind bij school aanmelden wordt het veiligheidsbeleid van de school uitgelegd en toegelicht, waarna aan de ouders wordt gevraagd, door het plaatsen van een handtekening, aan te geven dat zij akkoord gaan met het beleid van de school in deze (061).

Onder deze knop zijn alle activiteiten opgenomen die erop zijn gericht om schoolleiders, leerlingen, leerkrachten, en ouders te dwingen om pesten, opgevat als (lichamelijk, geestelijk of seksueel) geweld, structureel aan te pakken.

016 Checklist veiligheidsbeleid
022 Regeling machtsmisbruik
030 Straffenoverzicht
032 Gesprek met de pester
061 Contract school en ouders

 

 

 
© 2018 Bob van der Meer