Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Empirisch- rationele strategie

De empirisch-rationele strategie doet een beroep op de rati­o. Het probleem echter is dat mensen en kinderen niet zo rationeel zijn en dat zij onderhevig zijn aan allerlei fysi­ologische en psychologische wetten of wetmatigheden.
Om die reden heb ik deze strategie veranderd in: de strategie van het op zoek gaan naar psychologische mechanismen of wetmatigheden en, op grond hiervan, oplossingen bedenken en toepassen. Een voorbeeld.
Pesten is - heel kort gezegd - (lichamelijk, geestelijk of seksueel) geweld tussen leerlingen. Bij (bijna) alle vormen van geweld is sprake van vijf partijen en, in geval van pesten, vier psychologische mechanismen: het zondebokfenomeen, de 'samenzwering om te zwijgen', het omstandersdilemma en de neiging van ons allen het slachtoffer van geweld (een gedeelte van) de schuld te geven.
Wanneer men dit aanvaardt, is het weinig zinvol alle mogelijke projecten te bedenken en activiteiten uit te voeren om pesten aan te pakken. De enige remedie die effect heeft of slechts kan hebben, is de methode die een einde maakt aan voornoemde psychologische mechanismen. 
In mijn boek School en geweld, oorzaken en aanpak onderscheid ik drie groepen wetmatigheden, als volgt: 'De eerste groep wetmatigheden bestaat uit rollen, hiërarchie en fasen in een groep, groepsnormen, groepsdruk en groepsco­hesie. De tweede groep uit een, met behulp van de sociome­trie (nummers 096. 097), ver­kregen normaalverdeling van sociometrische status­typen (nummers 098, 099). En de derde groep bestaat uit het verschijnsel dat mens en dier slachtoffers (nodig) hebben: het zondebokfenomen; het omstan­dersdilemma; de samenzwering om te zwijgen en de neiging van de omstanders om het slachtof­fer van ge­weld (een gedeelte van) de schuld te geven, bla­ming the victim genoemd. Wanneer deze wetmatigheden of groepsdynamische processen niet worden gekend, zal geweld op en buiten school nooit adequaat worden aangepakt of opgelost en moeten pogingen om dit wél te doen worden bestempeld met 'dweilen met de kraan open', 'leuke dingen voor de mens, maar totaal ineffectief' of 'fröbelwerk' (bron: School en geweld, oorzaken en aanpak, paragraaf 2.5, Preventieve aanpak, pagina 49-62).

Onder deze knop zal informatie worden opgenomen over bovengenoemde wetmatigheden.

 
© 2018 Bob van der Meer