Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Aanbod | Afdrukken |  E-mail

Bob van der Meer
Psycholoog

In een groot aantal pilotprojecten in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en roc's  heb ik de volgende werkwijze toegepast. In det eerste studiedagdeel ontvouw ik mijn verklaringsmodel van geweld, waarna de teamleden individueel een enquête over mogelijke ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen invullen. Het betreft mogelijke ongewenste omgangsvormen tussen leerlingen onderling, leerlingen en leerkrachten, leerkrachten en leerlingen, personeel onderling, school en ouders en tussen ouders en school. Tot slot van het studiedagdeel wordt achtergrondinformatie over pesten tussen leerlingen gegeven en een aanpak toegelicht.
De enquêteresultaten worden verwerkt waarna een studiedag wordt gehouden. Het doel van deze dag is om, met behulp van achtergrondinformatie en concrete producten een schooleigen beleidsplan te maken. Hiervoor zijn zes onderwerpen beschikbaar:
- Regels, pictogrammen en rollenspelen voor de onderbouw basisonderwijs.
- De methodiek voor het maken door leerlingen/studenten van regels met elkaar voor de midden- en bovenbouw en voortgezet onderwijs.
- De hulp aan de pester.
- Het opvangen van signalen en directe en indirecte signaleringsmogelijkheden voor de leerkracht/mentor.
- Cyberpesten.
- Ouders bij de aanpak van het probleem betrekken.
Op het eind van de studiedag worden de resultaten toegelicht en in het beleidsplan geplaatst. De bij het beleid behorende producten, in de vorm van artikelen, werkwijzen, brochures, folders en boeken, worden op het bevelligde intranet van de school geplaatst zodat ze voortdurend kunnen worden geraadpleegd. Hierna wordt de school op afstand begeleid, in de vorm van vragen en antwoorden.
Informatie over de werkwijze treft men oin de volgende rubrieken van www.pesten.net aan: Beleidsplan, Evaluatie, Leny Kudiwa-Peeters en Satcha van Ampt en Pilotprojecten (allen eerste kolom verticaal www.pesten.net).
 
Tarieven basisonderwijs
Onderstaande bedragen worden voor een groot gedeelte gebruikt om mijn werk mogelijk te maken en mijn website te bekostigen.
- Workshop per school: € 450,--, zijnde een dagdeel. Voor groepen groter dan 50 deelnemers wordt anderhalf dagdeel in rekening gebracht. En voor algemene inleidingen twee dagdelen.
- Lezing voor ouders: € 350,--. Indien het onmogelijk is om, nadat de lezing is gegeven, met het openbaar vervoer naar mijn woonplaats Rosmalen terug te reizen, wordt € 50,-- extra aan hotelkosten in rekening gebracht. Wanneer meerdere scholen, vallend onder hetzelfde bestuur, een lezing voor ouders organiseren wordt € 525,-- (anderhalf maal € 350,--) in rekening gebracht.
- Adviesgesprek, inclusief reistijd, reiskosten, voorbereidings- en uitvoeringstijd in heel Nederland: € 350,--.
- Verwerking enquêteresultaten en het samenstellen van adviezen: € 25,-- per uur.
- Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw.

Tarieven voortgezet onderwijs/mbo
Onderstaande bedragen worden voor een groot gedeelte gebruikt om mijn werk mogelijk te maken en mijn website te bekostigen.
- Workshop per groep: € 600,--. Voor grotere groepen dan 50 personeelsleden wordt anderhalf dagdeel, ex btw, in rekening gebracht. Voor algemene inleidingen voor symposia en congressen worden twee dagdelen, ex btw, in rekening gebracht. Tot slot wordt, wanneer de afstand zo groot is dat ook de eerste trein mij niet op tijd op de plaats van bestemming kan brengen en ik dus moet overnachten om op tijd de workshop te kunnen starten, het tarief met € 50,-- , hotelkosten verhoogd.  
- Lezing voor ouders: € 450,--. Indien het onmogelijk is om, nadat de lezing is gegeven, met het openbaar vervoer naar mijn woonplaats Rosmalen terug te reizen, wordt € 50,-- extra aan hotelkosten in rekening gebracht.
- Adviesgesprek, inclusief reistijd, reiskosten, voorbereidings- en uitvoeringstijd in heel Nederland: € 450,--.
- Verwerking enquêteresultaten en het samenstellen van adviezen: € 50,-- per uur.
- Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw en inclusief reistijd, reis- en voorbereidingskosten.

c Bob van der Meer, 2010.
Europees Expertisecentrum voor Veiligheid, Rosmalen.

Hildebrandstraat 14, 5242 GE Rosmalen, 073-5217753, 06-2040-6009, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , www.bobvandermeer.info

 
© 2019 Bob van der Meer