Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Auteursrecht | Afdrukken |  E-mail
Het auteursrecht op de SIRE-campagnes en de daartoe behorende materialen behoort exclusief toe aan SIRE of het reclamebureau dat de Campagne heeft vervaardigd. Gebruik van de campagne en de daartoe behorende materialen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SIRE. In het kader van de campagne en de verspreiding daarvan stelt SIRE middels downloads bepaalde materialen ter beschikking aan derden. Deze materialen mogen slechts gebruikt worden in het kader van de desbetreffende campagne en uitsluitend voor niet-commerciële (voorlichtings)doeleinden. Het is niet toegestaan om via deze websites verkregen materiaal op enigerlei wijze te wijzigen. SIRE behoudt zich het recht voor om verdere aanwijzingen of beperkingen ten aanzien van het gebruik van de materialen te stellen. Door het materiaal te downloaden gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

 
© 2018 Bob van der Meer