Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

100 Vragen over pesten
Voorafgaand aan of tijdens workshops en lezingen voor verschillende doelgroepen inventariseerde ik eerst alle vragen die de deelnemers over pesten en de aanpak ervan hadden, schreef ze op, waarna ik ze achtereenvolgens beantwoordde. Hieronder een aantal van deze vragen.
 Op de nieuwe website www.expertisecentrumgeweld.nl kunnen de vragen per doelgroep worden gesteld en beantwoord. Dit vindt plaats via het per school beveiligde intranet. Voor deze service wordt een relatief gering bedrag in rekening gebracht. De vragen en antwoorden kunnen worden ingezien, maar niet gedownload. Dit om te voorkomen dat een school of organisatie vragen stelt en antwoorden krijgt om ze daarna aan de andere scholen van de stichting ter beschikking te stellen of aan andere scholen ter verkoop aan te bieden. 
 
© 2017 Bob van der Meer