Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Ministerie van Onderwijs | Afdrukken |  E-mail
Vanaf 1996 heb ik het ministerie van Onderwijs voortdurend op de hoogte gesteld van het feit dat naar mijn mening pesten niet goed werd aangepakt. Het antwoord van het ministerie was dat mij te kennen werd gegeven dat brieven van mijn kant over pesten niet meer zouden worden beantwoord. Zie hiervoor Brief van Van Bijsterveldt. welke boodschap door staatssecretaris Dekker onlangs werd herbevestigd. Zie hiervoor Brief van Dekker
Omdat mijn aanpak scholen, die mijn aanpak volgden, vrijpleiten als een leerling een andere leerling vanwege pesten van het leven beroofde of vanwege pesten zichzelf van het leven beroofde, kunnen scholen en ouders van deze leerlingen uiteindelijk het ministerie van Onderwijs verantwoordelijk stellen voor deze (zelf)moorden. Meer informatie hierover treft u aan in de rubriek Wie is verantwoordelijk 1 (zonder noten en literatuurverwijzingen) of Wie is verantwoordelijk 2 (met noten en literatuurverwijzingen).

 
© 2018 Bob van der Meer